Doğum Koçu İle Ebe Arasında Ne Fark Var

Doula ile Ebe Arasındaki Fark Nedir?

Doğum Koçu ile Ebe Arasındaki Fark Nedir?

Doğum ortamının gelişen teknoloji ile birlikte karmaşıklaşması ve yapaylaşması, anneye ve aileye kesintisiz desteğin de azalması sonucu doulalar, birçok ülkede yaygın olarak tercih edilmeye başlandı. Ebelerin aktif olarak doğumlara katıldığı, hatta doğumdaki tek profesyonel yardımcı olmasının yaygın olduğu ülkelerde doula ve ebe arasındaki farkı anlamak biraz zorlaşabiliyor. Ancak her ne kadar ebe ve doulanın rolleri birbirine benziyor gibi gözükse de, bu roller aslında oldukça farklıdır. Takım olarak birlikte çalıştıklarında doğum eyleminde oldukça olumlu sonuçların görüldüğü aşikar; doğumda bir ebenin ve doulanın bulunması aileye ve anneye büyük faydalar sağlıyor.

Şimdi biraz ebenin ve doula’nın sorumluluklarına bakalım:

dogum-kocu-doula-secerken-nelere-dikkat-etmek-gerekir

  • Ebe hamilelikte sağlık kontrolü yapar.
  • Ebe doğum sürecinde bebeğin kalp atışını, annenin tansiyonu rahim ağzının açıklığını ve benzer medikal takipler yapar.
  • Ebe lohusa sürecinde hem anneye hem de bebeğe sağlık kontrolü yapar.
  • Ebe, aldığı eğitime ve ayırabildiği vakte göre duygusal ve psikolojik destek verebilir.
  • Doula sadece annenin duygusal durumuyla ilgilenir. Başka takipler ile meşgul olmadığı için tamamen anne ile birlikte olabilir.
  • Doula, doğum süresinde kesintisiz destek verebilir.
  • Doulanın doğum süresinde babanın ve ailenin her türlü ihtiyacı ile ilgilenmeye vakti vardır.
  • Doula, lohusa sürecinde evde bireysel destek verebilir.